Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever (07-12-2023)
Loon is al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten. Vergoedingen en verstrekkingen in het kader van de dienstbetrekking behoren in beginsel tot het loon. In de Wet IB 2001 is
lees verder

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling (07-12-2023)
De staatssecretaris van Financiƫn heeft nadere Kamervragen beantwoord over de set-asideregeling en de landbouwvrijstelling door boeren die landbouwgrond hebben omgezet in bos. Op grond van de
lees verder

24-weken-eis asielzoekers onderuit gehaald (07-12-2023)
In de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat asielzoekers maximaal 24 weken in een periode van 52 weken mogen werken. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft onlangs
lees verder

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950 (07-12-2023)
De staatssecretaris van I en W heeft drie subsidieregelingen op het gebied van duurzame mobiliteit gewijzigd. Het betreft de Regeling specifieke uitkering Regionale Aanpak Laadinfrastructuur
lees verder

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024 (30-11-2023)
De minister van VWS heeft de premiepercentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet voor 2024 gepubliceerd. Het maximum bijdrageloon of -inkomen is gelijk aan het
lees verder

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag (30-11-2023)
De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de extra verhoging van de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag voor 2024 bekend gemaakt. De extra verhoging is de uitwerking van
lees verder

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer (30-11-2023)
Het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer wordt vanwege de beperkte doeltreffendheid per 1 januari 2026 afgeschaft. Dat gebeurt stapsgewijs. De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede
lees verder

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling (23-11-2023)
De dividendvordering van een aandeelhouder ontstaat op het moment waarop het bevoegde orgaan van de vennootschap heeft besloten tot uitkering van een dividend. Als de aandeelhouder een deelneming
lees verder

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029 (23-11-2023)
De minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft de AOW-leeftijd en de leeftijd, waarop de AOW-opbouw begint, voor het jaar 2029 vastgesteld. De AOW-leeftijd en de aanvangsleeftijd
lees verder

Premiepercentages 2024 (23-11-2023)
De minister van SZW heeft de premiepercentages en enkele bedragen voor diverse sociale verzekeringen voor 2024 gepubliceerd. Omschrijving Percentage of
lees verder

 

 

 

 

 

 

dkc

dkc

Administratie

dkc

Fiscaal advies

dkc

Advisering