Nieuws

Hier treft u de 10 meest recente artikelen. Ook kunt u in ons archief zoeken naar artikelen die uw interesse hebben.

Trefwoord:

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding (23-05-2024)
Het ministerie van Financiƫn heeft onderzoek laten doen naar de onbelaste reiskostenvergoeding in de loonbelasting. De conclusie van het onderzoek is dat de regeling doeltreffend en doelmatig
lees verder

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord (23-05-2024)
De formerende partijen hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten, dat als basis dient voor de kabinetsformatie. Dit hoofdlijnenakkoord bevat een aantal fiscale maatregelen en een aantal nog uit te
lees verder

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling (23-05-2024)
Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het initiatiefwetsvoorstel over de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR) is discussie ontstaan over een amendement, dat afgelopen
lees verder

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (23-05-2024)
In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld. Doel van de SABE is het ondersteunen van landbouwondernemers, die hun kennis over
lees verder

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (16-05-2024)
Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als dat recht schriftelijk is overeengekomen en voor beide partijen geldt. Een werknemer heeft geen recht op WW als
lees verder

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024 (16-05-2024)
De staatssecretaris van Financiƫn heeft de uitvoeringstoetsen bij de amendementen op het Belastingplan 2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling
lees verder

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025 (08-05-2024)
De minister van SZW heeft een ontwerpbesluit met aanpassingen in de kinderopvangtoeslag voor internetconsultatie gepubliceerd. Het besluit past de toeslagpercentages, maximum uurprijzen en
lees verder

Niet-verhuurde woning in box 3 (08-05-2024)
Een inwoner van Zweden is eigenaar van een woning in Nederland. De woning is puur voor eigen gebruik en wordt niet verhuurd. De opbrengst van de woning is nihil. De inspecteur is van mening dat
lees verder

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet (08-05-2024)
Ontslag op staande voet is een uiterste maatregel en moet daarom aan strenge voorwaarden voldoen. Het ontslag moet berusten op een dringende reden, waardoor van de werkgever niet kan worden
lees verder

Geen ingekomen werknemer (02-05-2024)
De 30%-regeling is op verzoek van toepassing op een ingekomen werknemer met een specifieke deskundigheid, die op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars is. De regeling is alleen van toepassing als de
lees verder

 

 

 

 

 

 

dkc

dkc

Administratie

dkc

Fiscaal advies

dkc

Advisering